Scroll to top
© 2021 TasarımDr.Brand
Share

Marka Bilinci Oluşturmak


Bilinçli marka, bilinçli tüketiciyi hedefler

İyi ve kaliteli bir marka anlayışı, ürün, pazarlama ve insan ilişkilerinin iyi bir şekilde kavranmasıyla oluşur. Markalaşma, işletmelerin ve müşterilerinin zihninde bir marka algısını şekillendiren toplam varlıkları ve eylemleri tanımlama, oluşturma ve yönetmenin daimi sürecidir. Dr.Brand® marka bilinci oluşturmak için aşağıdaki kuralları yerine getirerek hizmet verir. Dr.Brand® gerektiği tüm noktalarda marka eğitimleri de vererek bütüncül hizmet anlayışı sergiler.

Markalaşmak, süreklilik arz eder. İnsan odaklı olduğu için mutlaka gelişmek zorundadır. Her an hareket halinde olmalıdır.

Markanızın kim ve ne olduğunu belirlemek, marka stratejisi yaratarak konumlandırmanızı buna göre yapmak ve markanızın konumunu belirleyen her şeyi dikkatli analiz ederek süreci yönetmenizi kapsar.

Marka konumlandırmanızı, müşterilerinizin zihnine yavaşça yansıtan varlıklara (örneğin reklam, ürün, içerik, görsel kimlik) ve eylemlere (örneğin müşteri hizmetleri, halkla ilişkiler, deneyimler) göre yapılandırmalısınız. Algı oluşturmak için bu toplam varlıkları ve eylemleri iyi yorumlamak gerekmektedir.

Marka algısı olarak da adlandırabiliriz. Marka itibarı; insanların, markanız konusunda zihinlerinde taşıdıkları düşünce ve fikirlerdir. Bu sebeple bir markanın itibarı / itibar yönetimi ciddi şekilde planlanmalı ve yürütülmelidir.

Markanızın algısını oluşturmak ve insanlar üzerinde etki bırakmasını sağlamak konusunda sadece müşterileriniz değil, çalışanlarınız, ortaklarınız, çözüm ortaklarınız, tedarikçileriniz de aktif / gizli rol oynamaktadırlar. Bu durumda marka itibarınızı onların da yansıttıklarını ve markalaşma süreci içerisinde bu guruplarında eğitilmesi ve yönetilmesi gerekmektedir.