Scroll to top
© 2021 TasarımDr.Brand
Share

Kurumsal Kimlik Nedir

Kurumsal kimlik, bir şirketin kendisini (hem iç hem de dış izleyiciler dâhil) halka nasıl sunduğudur. Şirketin nasıl göründüğü, davrandığı ve iletişim kurduğudur.

Şirketin, pazarda ve iç paydaşları (şirketin tüm çalışanları, yatırımcıları ve ortakları dahil) ve dış paydaşları (müşteriler, tüketiciler, medya vb. dahil) arasında tanınmasına ve farklılaşmasına yardımcı olur.

Kurumsal Kimlik Unsurları

Kurumsal kimliğin 3 ana unsuru vardır;

Kurumsal iletişim, kurumsal tasarım ve kurumsal davranış.

Kurumsal Kimlik Tasarım Ofisi
Kurumsal Kimlik Tasarımı Marka Ajansı - Dr.Brand Marka Tasarım Ofisi
 • Kurumsal İletişim: Kurumsal iletişim, şirketin tüm kanallarda olumlu bir bakış açısı ve tek tip bir şirket imajı geliştirmek için tüm bilgileri iç ve dış hedef kitlelere nasıl ve ne şekilde ilettiğidir. Basit bir ifadeyle, şirketin iletişim kurduğu şeydir.
 1. Dahili iletişim: Politikaları ve prosedürleri, ekip iletişimlerini, dahili haber bültenlerini ve dahili hedef kitleyle iletişimle ilgili her şeyi içerir.
 2. Ücretli İletişim: Reklam, sponsorluk, etkinlik vb. ücretli medya aracılığıyla yayınlanan iletişim mesajlarından oluşur.
 3. Medya ilişkileri: Halkla ilişkiler, haberler vb. gibi kazanılan tüm medya iletişimi medya ilişkileri kapsamındadır.
 4. Yatırımcı ilişkileri: Şirkette yatırımcılara iletilen tüm mesajları içerir.

 

 • Kurumsal tasarım: Kurumsal tasarım, kurumun görsel kimliğini yansıtır. Şirketin görsel olarak diğerlerinden farklılaşmasına yardımcı olan isim, logo, marka renkleri, marka görselleri, slogan gibi şirketin tüm görsel varlıklarını içerir. Kurumsal tasarımın ana bileşenleri şunlardır:
 1. Logolar: Firmayı veya ürünlerini temsil eden orijinal ikon / şekil / görsel simgedir. Bir şirket için anında tanınma işlevi görür.
 2. Renkler: Marka renkleri, markayı temsil eden resmi renk paletini içerir. Genellikle marka varlıklarında sadece bu renkler kullanılır.
 3. Yazı Tipleri: Genellikle bir şirket, iletişim mesajlarında kullanılan onaylanmış bir tipografi listesine sahiptir.
 4. Web Sitesi: Bir web sitesi, şirketin kendisini dijital dünyada nasıl temsil ettiğidir.
 5. İç Tasarım: Ofisin içi de kurumsal kimliğin bir parçasıdır. Kuruluşun çalışma şekli, çalışma kültürü vb. gibi şirket hakkında detayları içerir ve yansıtır.

 

 • Kurumsal Davranış: En doğru anlamıyla kurumsal davranış, şirketin davranışıdır. Temel değerleri ve şirketin felsefesini ortaya çıkaran etik davranış kurallarını ve kurumsal sosyal sorumluluğu içerir. Teknik olarak kurumsal davranış, şirketin politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel faktörlerin tetiklediği farklı durumlarda tek bir vücut olarak nasıl hareket ettiğidir. Çoğu zaman, kurumsal davranış sosyal medya sorumluluğu tarafından tetiklenir. Örneğin Starbucks, sosyal sorumluluğunu yerine getirmek için 2022 yılına kadar küresel olarak 10000 mülteciyi işe almayı hedefliyor.

 

Kurumsal Kimlik ve Marka Kimliği

Popüler inancın aksine, kurumsal kimlik ve marka kimliği aynı şey değildir.

Marka Kimliği, belirli bir ürünün kalitesinden, etiğinden ve odağından bahseder. Belirli bir tekliften bir marka imajına yol açar.

Kurumsal Kimlik, ürünü yaratan şirketin etiğinden, değerlerinden ve odağından bahseder. Ana şirketin kurumsal imajına yol açar.

Örneğin- Unilever’in altında Dove dahil birçok marka var. Dove’un kimliği marka kimliğidir ve Unilever’inki kurumsal kimliktir.

 

Kurumsal Kimliğin Önemi

Güçlü bir kimlik, insanların şirket hakkındaki düşüncelerini olumlu yönde şekillendirmek için önemlidir.

Kurumsal kimliğin önemini vurgulamak için bazı noktalar:

 1. Farklılaşmaya Yardımcı Olur: İyi planlanmış bir kurumsal kimlik, işletmenin içinde bulunduğu sektörde kendisini farklılaştırmasına yardımcı olur.
 2. Farkındalık Yaratır: Kurumsal bir kimlik, şirketin vaadini hem iç hem de dış izleyicilere iletir.
 3. Pazardaki Varlığını Yükseltir: Güçlü bir kurumsal kimlik, şirketin daha güvenilir olduğunu gösterir ve bu da pazardaki varlığının bilinirliğini artırır.
 4. İtibar Yaratır: Tutarlı bir kurumsal kimlik, iyi hizmetle birlikte müşterilerin şirkete olan güvenini artırır ve zamanla itibarını geliştirir.
 5. Müşteri Sadakati Oluşturur: Şirketin değerlerine, ilkelerine ve hedeflerine uygun tutarlı bir kurumsal kimliği sürdürmek, müşterilerin işletmeye bağlanmalarına ve bağlılık geliştirmelerine yardımcı olur.

 

Sonuç olarak:

Günümüzün sürekli değişen pazarında, net ve güçlü bir kurumsal kimliğe sahip olmak çok önemli hale geldi. Sadece farklılaşmaya değil, aynı zamanda insanlar üzerinde uzun süreli bir izlenim yaratmaya da yardımcı olur. Bu nedenle piyasaya çıkmadan önce kurumsal bir kimlik oluşturun.

 

 

 

 

Kurumsal Kimlik | Kurumsal Kimlik Tasarımı | Marka Kimliği | Marka Tasarımı

Related posts