Scroll to top
© 2021 TasarımDr.Brand
Share

Marka Geri Çağırma Nedir?

Marka geri çağırma günümüzde her marka bir pop şarkısı gibi hedef kitleyle bağlantı kurmak istiyor. Ancak hemen hemen her sektördeki şiddetli rekabet ve dağınıklık göz önüne alındığında, bu tür bir marka sadakati kazanmak basit bir görevden daha fazlası haline geldi. Müşteri bugün nispeten daha bilgili, bilinçli ve marka tarafından müşterinin sadakatini kazanmak için marka tarafında çok daha fazla çaba sarf edilmesini istiyor.

Farklı pazarlamacılar bu engelin üstesinden gelmek için farklı çözümlere sahip olsa da, çoğu kişi marka hatırlamasını artırmak için stratejiler geliştirmenin en iyi seçenek olduğuna inanıyor.

Marka geri çağırma nedir
Marka geri çağırma nedir ve nasıl olur, kuralları nelerdir, kimler yapabilir detaylı inceledik.

Marka Hatırlama Nedir?

Marka Hatırlama, bir ürün veya hizmet ya da bunlardan başka herhangi bir çağrışım istendiğinde, tüketici tarafından o markanın adının anında hatırlanması olasılığıdır.

Basit bir ifadeyle, marka hatırlama, tüketicinin bir markanın adını hatırlama yeteneğinin niteliksel bir ölçüsüdür. Müşteri, ürün kategorisi tarafından yönlendirildiği zaman, markanın hafızadan spontan olarak geri çağrılmasını ölçen marka farkındalığının bir bileşenidir.

Marka Hatırlamanın Önemi

Satışları ve Pazar Payını Artırır: Bir şirket için markanın hatırlanması, markanın sunduğu bir ürün veya hizmetin fiilen satın alınma olasılığı ile doğru orantılıdır. Tekrar satın almaları kolaylaştırmada önemli bir rol oynar. Olumlu bir marka hatırlama, tüketicilerin mevcut ve potansiyel ürün ve hizmetlerine yönelik davranışsal, bilişsel ve duygusal sadakatini sağlar.

Rekabet Avantajı Yaratır: Marka hatırlama, pazarlama piramidinin en üstünde yer alan ve bir alıcının yolculuğunun ilk aşamasını yansıtan faktörlerden biridir. Marka hatırlama, belirli bir marka ile rahat iletişim ve aşinalık anlamına gelir. Gerçek bir satın alma kararı verirken rakibin markasına üstünlük sağlar.

Marka Değeri Yaratır: Marka hatırlama, üstün kalite ve güvenilirliğinin tüketicilerin hafızasına kazınmasını sağlayarak bir markanın ürünleri için marka değeri oluşturur .

Marka Hatırlama Nasıl Ölçülür?

Marka yöneticileri, bu formülle marka hatırlamasını ölçerek bir şirket için uygulanan marka stratejilerinin etkinliğini tespit edebilir:

Marka hatırlama (%) = (Markanızı doğru bir şekilde tanımlayan veya hatırlayan Anket Katılımcıları/ Toplam yanıtlayan sayısı) X 100.

Yukarıda bahsedilen tekniğe diğer APG’ler (Anahtar Performans Göstergeleri) ve uygun endüstri karşılaştırma ölçütü ile desteklenmelidir. Örneğin, bir start-up’ın hatırlama yüzdesi, Coca Cola gibi yerleşik bir devle değil, akran grubuyla karşılaştırılmalıdır.

Ayrıca, yukarıdaki teknik, marka yöneticilerinin gelecekteki marka stratejilerini belirlemelerine yardımcı olan iki tür marka hatırlamasını ölçmek için de kullanılır. Bu iki marka hatırlama türü:

  • Destekli marka hatırlama
  • Desteksiz marka hatırlama

Yardımlı Marka Hatırlama

Destekli marka hatırlama açısından, katılımcılara, tartışmada markayı hatırlamalarına yardımcı olacak bir ipucu verilir.

Örneğin, katılımcı, markaya aşina olduğunu söylüyorsa, bu yardımlı marka hatırlamanın bir sonucudur. Markanın adı veya bununla bağlantılı herhangi bir ipucu, tüketicinin hafızasını güçlendirmek veya yardımcı olmak için katılımcıya verilir.

Desteksiz Marka Hatırlama

Yardımsız Marka hatırlama, bir tüketicinin veya katılımcının markanın adını herhangi bir yardım veya ipucu olmadan hatırlaması anlamına gelir.

Marka Hatırlanmasını Geliştirme Stratejileri

Farklı endüstriler için farklılık gösteren marka hatırlanabilirliğini artırmak için sayısız strateji olsa da, işte bazı yaygın ve etkili stratejiler şunlardır:

Bir Marka Profili Geliştirin

Marka profili, iletişim, web sitesi, marka değerleri ve tercihleri, paketleme, grafik tasarım, ofis personelinin görgü kuralları, markanın ilgili sosyo-ekonomik konulardaki tutumu açısından şirketin pazarlama ajansı tarafından alınan tüm kararları kapsayan bir marka kimliğidir. Sağlam bir Marka Profili geliştirmek, marka kimliğini güçlendirir ve tüketicilerin markanın somut ve soyut görünümünü kolayca hatırlamasını sağlar.

Marka adına tüm iletişimin yürütüldüğü Marka profilinin üç ana bileşeni vardır:

·       Marka Amacını Tanımlayın: Marka Amacı, bir markanın gelir yaratmanın ötesinde varlık sebebidir. “Bir şirket tüketicilerinin hayatlarını nasıl iyileştirir” veya “Belirli bir markayı yönlendiren fikir nedir” sorusuna cevap verir.

·       Marka Önerisini Tanımlayın: Marka Önerisi, basitçe bir şirketin ürününün tüketiciler için çözdüğü problemdir. Markanın ürün veya hizmeti aracılığıyla tüketicilerine sunduğu sözdür.

·       Marka Kişiliği Oluşturun: Bir marka kişiliği oluşturmak, belirli bir markaya yetkinlik, dayanıklılık, samimiyet, sofistike vb. gibi insani özelliklerin sağlanması anlamına gelir.

·       Bir Marka Hikâyesi Yaratın: Bir marka hikâyesi yaratmak, izleyicilerle hafızalarının bir parçası haline gelen duygusal bir bağ kurmayı içerir. Hikâyenin anlatımı, çatışmayı ve çözümü vurgulayabilir. Bir markanın mücadele ve başarı öyküsü, tüketicileri ilham verici bir hareketin parçası olmaya davet edebilir.

·       Akılda Kalıcı Marka Logo Tasarımı Geliştirin: Bir marka logosu, Marka Kimliğinin temelini oluşturur. Dikkat çeker, şirketi rakiplerinden ayırır ve tüketicilerin zihninde güçlü bir ilk izlenim bırakır. Estetik açıdan hoş bir logo, bir şirketin markası hakkında olumlu bir hatırlamayı tetikler. Şirketler, monogram logoları, amblemler, resimli işaretler, maskotlar vb. gibi marka hatırlamayı geliştirmek için bir dizi marka logosu türü arasından seçim yapabilir .

·       Marka İtibarının Bakımına Odaklanın: Bir markanın zor kazanılmış itibarını baltalayabilecek tüm potansiyel itibar risklerini belirlemek ve ortadan kaldırmak önemlidir. Bir markayı hatırlama bir nimet olsa da, tüketicilerin zihninde olumsuz bir hatırlama gerçekleşirse, bir felaket gibi davranabilir.

·       Markayı İnsanlaştırın: Bir markayı insanlaştırmak, şirketin fikirlerini markaya dahil olan insanlarla birleştirmeyi içerir. Çalışanlar, müşteriler ve stratejik ortaklar şirketin marka elçileri olarak kullanılmalı ve şirketle büyüme hikayeleri hedef kitleye ulaşmalıdır. Bu gerçekçi bağlantı, müşteriler için daha fazla Marka hatırlanmasını sağlayacaktır.

·       Unutulmaz Bir Marka Sloganı Geliştirin: Dikkat çekmenin ve marka hatırlanabilirliğini artırmanın en etkili yollarından biri, unutulmaz bir slogan geliştirmektir. Marka Amacını paralel olarak aktarırken ürünün ya da ürünlerin faydalarına işaret eden bir slogan olmalıdır.

·       Hedef Kitleyle İyi İletişim Kurun: Hedef kitleyle tutarlı iletişim, Marka hatırlanabilirliğini artırır. Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest ve Instagram gibi platformlar aracılığıyla hedef kitle ile iletişim kurulabilinir. Markanın takipçileri sürekli olarak bu platformlarda onlardan güncellemeler arar. Marka olmaya veya pazar payı elde etmeye çalışan yeni markalar için, tüketicilerin zihninde yer açmak için ücretsiz promosyon ürünleri veya deneyimsel kampanyalar vermek gibi teknikler kullanılabilir.

·       Marka Ortaklıkları: Marka Ortaklığı, iki veya daha fazla marka arasında, markanın hatırlanması, teşhir edilmesi, yeni pazarlara girilmesi ve tüketicilere katma değerli hizmetler sağlanmasında birbirine yardımcı olmak için yapılan karşılıklı bir anlaşmadır. Bu, tüketicileri heyecanlandırır ve ilgili markalarla ilgili hafızalarını tazeler.

Markayı Hatırlama ve Marka Tanınma Karşılaştırması

Marka hatırlama ve Marka Tanıma, marka farkındalığının bileşenleridir.

Marka hatırlama, bir tüketiciye bir ürün kategorisi sorulduğunda belirli bir markanın en üst düzeyde hatırlanmasıdır. Nihai satın almaya yol açan nispeten daha güçlü bir bağlantıdır.

Marka Tanıma, tüketicilerin diğer markalar arasında belirli bir markanın adını tanımlama veya tanıma yeteneğidir. Marka hatırlama ile karşılaştırıldığında, nihai satın alma ile daha zayıf bir bağlantıdır.

Marka geri çağırma nedir | marka hatırlama | marka hatırlatma