Scroll to top
© 2021 TasarımDr.Brand
Share

Marka Elçisi Nedir?

‘Farkındalık iyidir, ancak inanılan şeyi sonuna kadar savunmak bir işi bir sonraki seviyeye taşıyabilir.’

 

Son derece rekabetçi pazarda, markalar kendilerini giderek ilgisiz tüketicilere karşı ayırt etmek için mücadele ediyor. Bu tüketicinin kişisel duygu ve deneyimlerini doğrudan etkileyen ve markaya ilişkin değerlendirmelerini şekillendiren duygusal bir pazarlama tekniğini gerektirir.

Böyle bir teknik, markanın kendisini vurgulamasıdır. Markaya insan formu kazandırmak, markayı daha inandırıcı kılmakla kalmaz, müşteri sadakatini de artırır. İnsanlar Ambassador’un (yani bizim “büyük elçi” dediğimiz ve marka ile hedef kitle arasında bağ kurulmasını sağlayan yapı) markayla ilgili kişisel deneyimlerine güvenmeye başlar ve Ambassador onların gözü olur. Büyük elçi de marka ile kişisel bir bağ geliştirir ve bu süreçte temsil ettiği markaya sadık hale gelir.

Marka Elçisi Nedir?
Marka elçisi nedir diye sorduk, detaylarıyla cevapladık.

Marka Elçisi Nedir?

Marka elçisi, bir şirket tarafından markayı olumlu bir şekilde temsil etmek ve şirketin pazarlama ve iletişim stratejilerini uygulayarak ürün satışlarını artırmak için işe alınan kişidir.

Markanın “yüzü” olarak hareket eder ve bunu yaparken markayı belirli etkinliklerde temsil edebilir ve şirketin sunduğu hizmet veya ürünleri gösterebilir.

İyi bir marka elçisi, ağızdan ağıza pazarlama tekniğini etkili bir şekilde nasıl kullanacağını bilmelidir. Hâlihazırda kurulmuş ilişkileri kullanmayı, markayı bunlar arasında pazarlamayı ve ağı daha da genişletmeyi planlamalıdır.

Genel olarak bir marka elçisi, marka bilinirliğini artırmak ve markanın misyon ve değerlerini somutlaştırmak için sosyal becerilerini kullanmalıdır.

Marka Elçisinin Önemi

Marka Elçileri, herhangi bir pazarlama ve marka stratejisinde çok önemli bir rol oynar. Şirketin yüzü olarak ortaya çıkan kişiler, kişileştirdikleri markalar konusunda güvenilir kaynaklar olarak görülmektedir. Bir ürünün en doğru tanıklığını sundukları için tüketiciler için bir markanın güvenilirliğini arttırırlar. Müşteriler, marka adını veya reklamını hatırlamasalar bile, hatırladıkları popüler yüz nedeniyle markayla ilişkili hissetmeye başlarlar. Bu süreçte marka elçileri de temsil ettikleri markayla duygusal bir bağ kurarlar ve bu da sadakatin dalgalanma etkisi yaratmaya devam eder.

Bunun yanı sıra Marka Elçileri bir şirket için aşağıdaki şekillerde önemlidir:

İnsanlaştırma

Markayı insancıllaştırırlar ve bazıları ürünleri ‘yüzsüz’ bir markadan ziyade doğrudan bir kişiden satın almayı tercih ettikleri için müşterinin satın alma deneyimini zenginleştirmeye yardımcı olurlar. Güçlü bir marka elçisi aynı zamanda bir pazarlama ve satış ekibi temsilcisinin sorumluluğunu da üstlenir.

Tanıtım

Olumlu ağızdan ağıza iletişim tekniğinin yardımıyla marka elçileri, çevreleri içinde ve dışında marka bilinirliğini arttırır. Güçlü çevrimiçi erişimleri ve sektördeki profesyonel bağlantıları, marka lehine verilmesi gereken mesajları yaymalarını kolaylaştırıyor.

Popülerleştirme

Marka Elçileri, kişisel yazılı bloglar ve tavsiye pazarlaması yardımıyla bir web sitesine gelen trafiği artırır. Bu, gelen trafiği artırmaya ve potansiyel bir kanalın dışındaki potansiyel müşterilere ulaşmaya yardımcı olur. Sosyal ağ, bir markayı popülerleştirme konusunda çok önemli bir rol oynar ve bu nedenle marka elçisi markanın pazar erişimini artırmaya yardımcı olur.

Koruma

Marka Elçileri anında markayı savunarak bir şirketin itibarını korurlar. Temsil ettikleri şirket hakkında her türlü karalayıcı habere veya görüşe karşı dururlar. Bazı durumlarda, durumu sakinleştirmek için markayla ilgili kişisel deneyimlerini de paylaşırlar.

Marka Elçisi Türleri

Bir markayı popülerleştirmede marka elçilerinin kullanımı artık çok yaygın hale geldi. Her şirket, marka elçilerinden en iyi şekilde yararlanmanın yollarını tasarlamaya ve uygulamaya odaklanmaya başladı.

Bu marka elçileri genel olarak üç türe ayrılabilir:

Ünlü Marka Elçisi: Milyonlarca takipçisi olan ünlüleri elçi olarak kullanmaktan daha iyi bir fikir var mı? Ünlülerin genel imajı, popüler oldukları ve birçok sadık hayranı olduğu için tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bu teknik genellikle bir satış artışı ve markanın popülerleşmesi ile sonuçlanır.

İyi Niyet Marka Elçileri: Bir hayır kurumu veya kar amacı gütmeyen bir amaç ile bağlantılı elçiler, İyi Niyet Marka Elçileri olarak bilinir. Bu tür marka elçilerinin temel amacı, farkındalık yaratmak, mesajlarını ve marka ahlakını yaymaktır. İnsanları daha büyük bir amaç için hizmetlerinde gönüllü olmaya teşvik ederler.

Promosyon Marka Elçileri: Promosyon Marka Elçileri, izleyicilere canlı deneyimler sunar. Markayı belirli etkinliklerde ve durumlarda tanıtırlar. Görevleri, reklam kampanyasının gereklilikleri için bir mekânda bulunarak markayı desteklemektir.

Marka Elçisinin Rolleri ve Sorumlulukları

Marka Elçisi, ürünlerin satışını artırmak için stratejiler tasarlamak ve yürütmek için satış ve pazarlama ekibiyle yakın çalışır. Markaya güvenmelerini sağlamak için tüketiciler için daha sevimli ve gerçek hale getirerek markanın kimliğini doğrular. Markayı, erişimini genişletmek ve daha sadık tüketiciler yaratmak için besler. Etkilerini kullanarak markanın çeşitli alanlarda hâkimiyet kurmasına yardımcı olurlar.

Genel olarak, bir marka elçisinin oynadığı roller şunlardır:

Satış ve pazarlama hedeflerine ulaşmak: Marka elçisi, şirketin satış ve pazarlama ekibinin istenen misyonu yerine getirmesine ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Potansiyel müşterilere ulaşmak için farkındalık yayma programları geliştirmeye ve uygulamaya çalışır ve onay fikirlerini proaktif olarak yönetir.

Marka görünürlüğünü artırmak: Marka Elçilerinin yaptığı gibi bir markayı, hizmeti veya ürünü tanıtabilecek ve temsil edebilecek başka bir pazarlama tekniği yoktur. Tüketicilerle verimli bir şekilde etkileşim kurarak olumlu bir şirket imajı geliştirir ve sürdürürler. Bir şirketin hizmetinin potansiyel ve mevcut rakipleri, marka hareketi, fiyatlandırması ve dağıtımıyla ilgilenirler.

Ürünü analiz etmek: Marka elçisi, onaylanacak bir ürün veya hizmeti inceler ve analiz eder. Satış ve pazarlama ekipleriyle toplantılar düzenler, yeni pazarlama fikirlerinin uygulanmasına yardımcı olur ve potansiyel müşterilere bağlı olarak pazarlama stratejilerini tanıtmak için programlar geliştirir.

İş ilişkileri kurmak: İş ilişkileri kurmak ve sürdürmek, bir marka elçisinin bir sonraki büyük görevidir. Yerel ticaret topluluğu ve distribütörlerle samimi iş ilişkileri geliştirmeli ve sürdürmelidir. Bir marka elçisi, sözlerde ve fiillerde markanın sözcülüğünü yapar; marka bütünlüğünü mümkün olan her şekilde korumak.

Başarılı Bir Marka Elçisinin Özellikleri

Peki, iyi bir marka elçisi yapan nedir? Marka elçisi olarak nasıl başarılı olunur?

Aşağıda, Marka Elçisinin sahip olması gereken özelliklerinden bazıları verilmiştir:

Çevrimiçi varlık: Bağlantılı bir dünyada yaşıyoruz ve bir marka elçisinin ulaşabileceği insan sayısı ne kadar fazlaysa, şirket için o kadar faydalı olacaktır. Bu nedenle, bir marka elçisinin yerleşik bir çevrimiçi varlığa sahip olması gereklidir. Çevrimiçi varlık ne kadar çok olursa, insanların söylediklerine güvenmelerini sağlamak daha kolay hale gelir.

Markaya gerçek ilgi: İyi Marka Elçileri, markanın hissini somutlaştırabilen kişilerdir. Bu, ancak temsilciler markaya gerçek bir ilgi duyduğunda, geçmişte markayı takip ettiğinde veya kendileri müşteri olduğunda gerçekleşebilir. Marka hakkında derin bir bilgiye sahip olmaları gerekir, çünkü marka hakkındaki heyecanları sadece tüketicilerin heyecanına yol açacaktır.

Halkla etkileşim: Marka elçileri giden insanlar olmalıdır. Arkadaş canlısı, sıcak ve davetkar olmalı ve her yaştan ve kökenden insanlarla etkileşime girmeyi sevmelidirler. İsim ile bir yüz koyarlar, bu nedenle müşterilerin marka hakkında soru sormasını ve öneride bulunmasını kolaylaştırır.

Yaratıcılık: İyi bir Marka Elçisi diğerlerinden farklı olmalıdır. Kendine özgü ve eğlenceli pazarlama yöntemleri geliştirerek, temsil ettiği markaya hayat katan kıvılcımlara sahip olmalıdır.