Scroll to top
© 2021 TasarımDr.Brand
Share

Marka Aktivasyonu Nedir?

Marka aktivasyonu nedir konusunu inceledik. Markalar, günümüzün bilgili müşterileri ile uğraşırken artık basit reklamlar veya reklam panoları ile dikkat çekmeyi bekleyemezler. Rakiplerin arasından sıyrılmak için benzersiz ve sıra dışı bir şeye ihtiyaçları vardır. Marka aktivasyonunun devreye girdiği yer burasıdır. Marka aktivasyonu, tüketicinin markayla daha iyi ilişki kurmasına yardımcı olur ve bunun sonucunda marka, müşterilerin hayatlarının bir parçası haline gelir.

Markanın, müşterinin gözünde öne çıkmak için deneyimler geliştirdiği, marka ve müşteri arasındaki iki taraflı etkileşimdir.

Geleneksel olarak marka aktivasyonu bir pazarlama hilesi olarak algılanmıştır. Ancak günümüzde müşterileriyle bağ kurmak ve markasını yükseltmek isteyen firmalar için gerekli hale gelmiştir.

Marka Aktivasyonu Nedir
Marka aktivasyonu nedir diye sorduk ve bir marka nasıl aktive ediliri öğrendik

Marka Aktivasyonu Nedir?

Marka aktivasyonu, müşteriyi harekete geçirmek ve marka ile müşteri arasında çift yönlü bir ilişki kurmak amacıyla kampanya, etkinlik, etkileşim veya deneyim şeklinde yürütülen aktif ve duygusal bir pazarlama türüdür.

Terim, aşağıdaki anahtar kelimeleri inceleyerek daha iyi anlaşılabilir:

 • Aktif ve duygusal pazarlama türü: aktif pazarlama, bir şirketin markasını tanıtmak için bilinçli katılımını gerektirir. Şirketler, müşterilerle bağlantı kurmak ve marka imajlarını şekillendirmek için proaktif olarak tüketicilere ulaştığında gerçekleşir.
 • Bir kampanya veya etkinlik şeklinde gerçekleştirilir: marka aktivasyonu, belirli bir etkinlik veya kampanya aracılığıyla gerçekleştirilir.
 • Müşteri eylemini teşvik etmek: Marka aktivasyonunun amacı, esasen tüketiciyi harekete geçmesi için etkilemektir. Buradaki ‘eylem’, şirketin tüketici ile etkileşimi anlamına gelir. Müşterilerin marka aktivasyon etkinliklerine katılımı iki yönlü iletişim ile sonuçlanır.
 • Marka ve müşteri arasında çift yönlü bir ilişki kurun: şirketler, hedef kitleyle etkileşim kurarak onlarla güçlü kişisel ilişkiler kurmayı amaçlar. Marka aktivasyonu, tüketicinin markayı daha iyi anlamasına yardımcı olur ve bunun sonucunda tüketici ile marka arasında güven ve sadakat oluşturur.

Başka bir deyişle, marka aktivasyonu, bir şirketin tüketicilerle doğrudan iletişim kurmasını ve markasını yükseltmesini mümkün kılan bir etkinlik veya kampanyadır. Markayı hedef pazarda bilinir kılma veya markanın neyle ilgili olduğuna dair bir fikir vererek tüketici eylemini yönlendirme girişimi olarak görülebilir.

Ancak bu terim genellikle marka pazarlaması ve diğer marka stratejileri ile karıştırılmaktadır. İkisi arasındaki fark, marka aktivasyonunun belirli bir kampanya veya etkinliğe atıfta bulunmasıdır. Bir şirketin markasını yükseltmek veya yükseltmek için özel bir faaliyet olarak görülebilir. Marka pazarlaması ise şirketin markasını tanıtmak veya yönetmek için devam eden süreci ifade eder.

Marka Aktivasyonunun Amaçları

Bir markanın yeni piyasaya sürülmesine veya bir varlığına sahip olmasına bakılmaksızın, bir marka etkinleştirme kampanyası, şirketin ve markanın alakalı ve talepte kalmasını sağlayabilir. Bir markanın kullanıcı tabanını artırmasına, imajını tamamen değiştirmesine, izleyicilerin dikkatini çekmesine ve markayı hayata geçirmesine etkili bir şekilde yardımcı olabilir. Marka aktivasyonunun hedeflerinden bazıları şunlardır:

 • Görünürlüğü artırmak için: Bir marka iyi kurulmuş veya bir varlığı olsa bile, şirket görünürlüğü artırmak ve daha fazla müşteri çekmek için marka aktivasyon kampanyaları düzenleyebilir. Örneğin, SC Johnson’ın sahibi olduğu marka Glade, görünürlüğünü artırmak ve müşterileri çekmek için yaratıcı ve eğlenceli bir örnekleme kampanyası hazırladı. Şirket, Walmart ile ortaklık kurdu ve ambalaj yastıklarını ürün örneklerine aktardı. Marka, ilk haftasında Walmart.com’daki satışlarında %83’lük bir artış gördü.
 • Farkındalığı artırmak için: Çoğu tüketici yeni markaları ve ürünlerini tanımıyor. Bu tür şirketler, marka aktivasyonu yoluyla hedef kitlelerine ulaşabilir ve bilinirliği artırabilir. Örneğin, Peru’dan yerel bir süt ürünleri markası olan Laive, sosyal medyada 63.800 paylaşım, 22.100 yorum ve 800.000 beğeni üretti. Şirket, İtalyan şoförleri işe aldı ve onları en iyi bilinen restoranlardan bazılarına yerleştirdi. Bu şoförler, söz konusu restoranların teslimatçısını takip ederek müşterilerine yemeklerinin yanında afiyetle yemeleri için ücretsiz parmesan peyniri verdi. Bu aktivasyon sayesinde marka bilinirlik yarattı ve büyük ilgi gördü.
 • Tüketici ile güven ve ilişki kurmak: Marka aktivasyonunun bir diğer amacı, tüketicinin markaya ve sunduğu ürünlere olan güvenini oluşturmaktır. Bir markaya duyulan güven genellikle tüketici sadakatine yol açar ve bu da tekrarlanan satın alımlara yol açar. Şirketler, ağızdan ağıza pazarlama ve tavsiye pazarlama kampanyaları geliştirerek bu sadakati satışları artırmak için bile kullanabilirler.
 • Öneriyi güçlendirmek için: Marka aktivasyonu, markanın değer önermesini geliştirir ve güçlendirir. Marka aktivasyonu yoluyla şirketler, tüketicilere misyon ve vizyonlarını hatırlatır. Örneğin, Amerikan çokuluslu şirketi Nike, izleyicilerini, özellikle kızları spor yapmaya teşvik etmek için bir oyuncak bebek (top şeklinde bir oyuncak bebek) tasarlayıp dağıttığı bir marka etkinleştirme kampanyası düzenledi. Bu kampanya aracılığıyla şirket, hedef kitlesiyle etkileşime geçti ve misyon ifadesini, yani ‘Just Do It’i pekiştirdi.
 • Tüketici katılımını sağlamak için: Marka aktivasyonu, müşteri ile marka arasında bir bağlantı veya köprü oluşturmaya yardımcı olur ve bu da tüketici katılımı ile sonuçlanır. Müşteri katılımı, bir müşterinin aktif olarak katılma ve marka ile iletişim kurma isteğini ifade eder. Tüketici katılımı ve etkileşimi, bir marka aktivasyon kampanyasının en önemli hedeflerinden biridir. Bu tür bir katılım, şirketler deneyimsel pazarlama yoluyla aktivasyon gerçekleştirdiğinde belirgin bir şekilde görülebilir.

 Marka Aktivasyon Türleri

Marka aktivasyon süreci, önceden belirlenmiş bir hedefe dayalı olarak istenen sonucu elde etmek için belirli bir etkinlik veya kampanya tasarlamayı gerektirir. Kampanya genellikle tüketiciyle çeşitli temas noktalarını içerir. Bu, diğer pazarlama stratejilerine kıyasla şirketin muhtemelen araştırma, planlama ve yürütmeye daha fazla zaman ayırması gerektiği anlamına gelir.

Yine de, diğer pazarlama stratejileri gibi, şirketin emrinde birçok seçenek var.

En etkili marka etkinleştirme stratejilerinden bazıları şunlardır:

Deneysel pazarlama: Etkileşim pazarlaması olarak da bilinen deneyimsel pazarlama, marka aktivasyon stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yöntem, tüketicilerin markanın ürünlerini (veya hizmetlerini) ilk elden deneyimleyebilecekleri sürükleyici bir ortam yaratmayı gerektirir.

Deneyimsel pazarlama, tüketiciler markayla kişisel olarak bağlantı kurdukça güven oluşturur. Aynı zamanda hedef kitle için markayı hayata geçirmeye yardımcı olur.

Örnekleme Kampanyaları: Örnekleme kampanyaları, marka aktivasyonunun en çok denenmiş ve test edilmiş stratejilerinden biridir. Bu tür kampanyalar basit ama etkili ve eğlencelidir. Buradaki fikir, tüketicileri markadan zevk alabilmeleri ve bağlantı kurabilmeleri için bazı ürün veya hizmetleri ücretsiz olarak denemelerine izin vererek cezbetmektir.

Bu tür kampanyaların zorlu kısmı, doğru ortamı seçmek ve etkinliği doğru şekilde yürütmektir. Uygun uygulama olmadan, müşteriler kendilerini rahatsız veya rahatsız hissedebilirler.

Dijital Kampanyalar: 20. yüzyılda sosyal medyanın ve dijital kampanyaların önemi göz ardı edilemez. İnternetin gelişiyle birlikte çoğu insan, şirketin hedef kitlesiyle etkileşim kurması için bir fırsat olabilecek sosyal medya platformlarında aktif hale geldi. Genel olarak pazarlama ekibi, devam eden marka pazarlama süreci için dijital kampanyalar yürütmeye devam eder. Ancak marka aktivasyon süreci ile kampanyalar daha spesifik, daha geniş ve hedef kitleye odaklıdır.

Dijital kampanyalar, diğer marka aktivasyon kampanyalarına kıyasla daha bütçe dostu ve yürütülmesi kolaydır. Ancak tüketicilerin dikkatini çekmek ve markayı etkili bir şekilde yükseltmek için daha fazla yaratıcılık, yenilik ve araştırma gerekiyor.

Markalar, Marka Aktivasyon Kampanyalarını Nasıl Geliştirir?

Bir marka etkinleştirme etkinliği düzenlemek ve yürütmek, şirketler için sıkıcı ve bunaltıcı olabilir. Burada gerekli olan araştırma ve yaratıcılık, diğer pazarlama stratejileri için gerekli olandan çok daha fazladır. İşte bu yüzden markaların tüketiciyle her temas noktasını dikkatli bir şekilde planlaması gerekiyor. Bir marka aktivasyon kampanyası düzenlerken çoğu şirketin geçtiği beş adım şunlardır:

Araştırma ve Analiz

İlk adım, şirketin mevcut konumunu analiz etmeyi ve gözden geçirmeyi içerir. Yöneticiler, şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin, şirketin neyi temsil ettiğinin, mevcut katılım oranının vs. farkında olmalıdır. Bu, şirketin kapsamlı bir SWOT analizi ile yapılabilir . Ayrıca, şirket bir müşteri kişiliği geliştirmelidir. Yani şirket, hedef kitlesinin ilgi alanları, demografisi ve özellikleri gibi temel özellikleri tanımalıdır.

Ayrıntılı araştırma ve analiz, şirketin hedeflerini ve gereksinimlerini karşılamak için ideal bir marka etkinleştirme kampanyası geliştirmesine yardımcı olur.

Strateji Geliştirme

Bir marka etkinleştirme kampanyası düzenlemenin ikinci aşaması, kuruluşun mesajını hedef kitlesine yaymak için bir strateji oluşturmayı kapsar. Bu adım, şirketin yürütmek istediği kampanya türünü seçmeyi ve ayrıca kampanyanın nerede ve nasıl yürütüleceğine karar vermeyi içerir. Kampanya türü, şirketin hedefine, hedef kitlesine ve aktivasyon bütçesine bağlıdır. Örneğin, düşük bütçeli bir şirket dijital kampanyalar yürütebilirken, nispeten daha yüksek bütçeli bir şirket deneyimsel pazarlama veya örnekleme kampanyalarına gidebilir.

Uygulama

Şirketler için bir sonraki adım, belirledikleri stratejiyi uygulamaktır. Etkinlik, hedef kitleyi çekmeli ve onları bir şekilde kampanyaya dâhil etmelidir. Örneğin Netflix, gangster destanını tanıtmak için New York’un Küçük İtalya’sını bir 1975 şehrine dönüştürdü. Tüketicilere ücretsiz yemek, ücretsiz saç kesimi, sakal tıraşı ve 1975’ten haberler içeren gazeteler sağlandı. Kampanya, kullanıcıların ilgisini etkili bir şekilde çekmeye çalıştı. Tüketici ve marka arasında çift yönlü bir ilişki yaratır.

Pazarlama ve Promosyon

Bir strateji geliştirip etkinliği yürüttükten sonra, markalar için bir sonraki adım, kampanyaya katılamayan veya katılamayan tüketicileri hedefleyecek şekilde etkinliği tanıtmak ve pazarlamaktır. Şirket, marka imajını daha da geliştirmek ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için çeşitli pazarlama stratejileri uygulayabilir. Pazarlama stratejileri, tüketicileri kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturmaya veya çalışanları bir pazarlama kanalı olarak dâhil etmeye teşvik edebilir.

Pazarlamanın önemini anlamak için North Face adlı Amerikan şirketi örneği incelenebilir. Şirket, Güney Kore’de bir pop-up mağaza kurarak ve müşterilerin gerçek hayattaki bir atari oyunu oynamasına izin vererek yeni ceketlerini tanıtmak için bir marka aktivasyon kampanyasına ev sahipliği yaptı. Ancak şirket orada durmadı. Ayrıca, kampanyaya katılma şansı bulamayan müşterilerle etkileşim kurmak için etkinliğin bir videosunu yaptı. Video çok kısa bir sürede 3 milyondan fazla izlendi.

Değerlendirme

Bir marka aktivasyon kampanyasının veya etkinliğinin uygulanmasındaki son adım, ilgili marka aktivasyon programının etkinliğini değerlendirmektir. Kampanyalar hem niteliksel hem de niceliksel sonuçlara yol açar. Markaların marka teşvik olaylarını değerlendirirken göz önünde bulundurduğu belirli ilkeler, yatırım getirisi (uzun vadeli ve kısa vadeli getiriler), markanın değer önermesinin benzersizliği, müşteri erişimi ve müşteri katılımıdır.

Firmaların değerlendirme yaparken yanıtlaması gereken diğer bazı sorular ise şunlardır:

 • Stratejinin, markanın genel misyonuyla ilgili olup olmadığı?
 • Strateji, gerektiği zaman gerektiği şekilde ve gerekli zamanda kolayca revize edilebilir mi?
 • Strateji, şirketin pazarlama kanallarıyla entegre mi?

Değerlendirme, şirketin markanın önceden belirlenmiş hedefine ulaşıp ulaşmadığını belirlemesine yardımcı olur. Ayrıca şirketin gelecekteki aktivasyon olaylarını iyileştirmesine ve hedef kitlesiyle daha iyi etkileşime girmesine yardımcı olur. Ancak değerlendirmedeki zorluk, marka aktivasyon olaylarının etkisini doğru bir şekilde ölçmenin etkili bir yolunun olmamasıdır. Bu nedenle markalar, çevrimiçi bir etkinlik durumunda satış birimlerinin sayısı veya beğenilerin sayısı yardımıyla etkiyi ölçme eğilimindedir.

Marka aktivasyonu nedir | Marka aktivasyonu nasıl yapılır | Marka Aktive Etmek | Marka Aktivasyon Türleri | Marka değeri | Marka Değeri Ölçümü | Marka Aktivasyon Klavuzu | Marka Aktivasyon Aktiviteleri | Marka Aktivasyon Rehberi